Welkom op onze website

Je moet 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot deze website. Verifieer alstublieft uw leeftijd om deel te nemen.

Ik ben ouder dan 18 Ik ben onder 18

Privacy Policy

Bij CasinoNed wordt het bieden van privacy aan websitebezoekers hoog in het vaandel gedragen. Om je zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn en om de website goed draaiende te houden hebben wij wel enkele persoonsgegevens van je nodig. Deze moeten we bewaren en waar nodig gebruiken, maar wel op een verantwoorde en veilige manier.

Noodzakelijke persoonlijke gegevens bij het beginnen met spelen

Alle artikelen die gepubliceerd zijn op de website van CasinoNed zijn in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG- regels zijn ook van toepassing bij het spelen in een online casino.

Persoonsgegevens

Bij het aanmelden op CasinoNed als bij andere online casino’s dien je onder andere je naam, voornaam en persoonlijke e-mail adres in te geven. Ook bepaalde bedrijfse-mailadressen kunnen als persoonlijk aangemerkt worden. Denk maar aan bedrijfse-mailadressen waaraan je naam en achternaam gekoppeld is. Bij het aanmelden kan ook van je gevraagd worden om je telefoonnummer, adres, geboortedatum en woonomgeving in te vullen. Deze gegevens zijn onder andere nodig bij het inloggen van website bezoekers of gebruikers. CasinoNed gebruikt alleen persoonsgegevens die door de websitebezoeker zelf zijn opgegeven. Deze gegevens zullen om welke reden dan ooit, nooit verstrekt of verkocht worden aan derden.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

De verstrekte informatie aan CasinoNed wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Hieronder de verwerkingsdoelen:

Algemene dienstverlening

Bij de algemene dienstverlening gaat het om het aangaan van zakelijke relaties en de uitvoering daarvan. De zakelijke relaties betreffen contacten met consultants, juristen, leveranciers en commerciële partners. Voor wat betreft de algemene dienstverlening zijn gegevens als de naam, contactgegevens, dossiergegevens, financiële gegevens en overige gegevens nodig die gebruikt worden bij de te verlenen diensten.

Het gaat bij de algemene dienstverlening om de uitvoering van gesloten overeenkomsten, zich houden aan wettelijke verplichtingen zoals de administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen alsook verplichtingen met betrekking tot het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen.

Er wordt daarbij ook getracht de dienstverlening op een correcte wijze aan te bieden c.q. uit te voeren, het behartigen van belangen van betrokkenen en het verrichten en verbeteren van de dienstverlening. Tijdens een eventueel geschil of juridische procedure met betrekking tot fraude, oplichting, wanprestatie of een andere onrechtmatig gedraging wordt ook gehandeld in lijn met het gelijkheidsbeginsel en worden de belangen van partijen op correcte wijze behartigd.

CasinoNed abonnement

Website bezoekers hebben de mogelijkheid om zich te abonneren op nieuws en promoties van CasinoNed. Hierbij vindt de registratie plaats van hun e-mailadres en IP-adres. Dit is nodig om reguliere bedrijfsactiviteiten op een correcte, effectieve en efficiënte wijze uit te voeren. Het is ook nodig om de dienstverlening beter aan te kunnen bieden naar gebruikers toe. Ook hier geldt dat aan belangenbehartiging wordt gedaan in geval van een juridisch geschil of enige vorm van geschillenbeslechting. De gegevens zijn verder ook nodig voor voor communicatieve, commerciële en administratieve doeleinden. Dat geldt ook voor marketingdoeleinden.

Opslaan van persoonsgegevens

Voor de reguliere bedrijfsactiviteiten van CasinoNed is het van belang dat bepaalde persoonsgegevens worden opgeslagen.

Algemene dienstverlening

Persoonsgegevens worden in het kader van de algemene dienstverlening voor een periode van vijf jaar opgeslagen na beëindiging van een zakelijke relatie. Waar het financiële gegevens betreft voor bijvoorbeeld de belastingdienst, worden de gegevens voor de duur van zeven jaar opgeslagen.

Abonnementen, nieuws en promoties

CasinoNed bewaart gegevens van abonnees gedurende de periode dat men een abonnement afneemt tot een jaar na beëindiging.

Ontvangers van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derde partijen als het noodzakelijk is en in geval er aan een wettelijke verplichting voldaan moet worden. Indien nodig zal eerst aan betrokken partijen toestemming worden gevraagd alvorens de gegevens gedeeld worden met derden. Een gegeven toestemming mag uiteraard weer ingetrokken worden. CasinoNed heeft alleen content op de website van legale Nederlandse online casino’s. Er worden echter geen persoonsgegevens gedeeld met deze casino’s.

Als je ervoor kiest om door te klikken kan het, dat het casino zelf start met het opslaan van persoonsgegevens. Hiervoor kun je het best het privacy beleid van het online casino raadplegen. Als je een abonnement afsluit dan is CasinoNed wel verplicht om persoonsgegevens te delen met de verantwoordelijke, die belast is met het versturen van nieuwsberichten en promoties. Voor het overige wordt onder geen beding persoonlijke informatie doorgestuurd of verkocht aan een derde partij.

Two-Factor Authentication

CasinoNed wil gebruikers een veilige en betrouwbare platform bieden waar men terecht kan voor het inwinnen van informatie over online casino’s en waar men gebruik kan maken van eventuele promoties. Om een veilige inlogprocedure te garanderen wordt er gewerkt met wachtwoorden en een two factor authentication.

AVG- rechten

Conform de AVG- richtlijnen hebben gebruikers de volgende rechten met betrekking tot hun gegevens:

 • Recht om inzage te hebben in de verwerkte en opgeslagen gegevens.
 • Recht om onjuiste gegevens gerectificeerd te krijgen.
 • Recht om CasinoNed te verzoeken om gegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Recht om gegevens te laten verwijderen. In sommige gevallen kun je vragen om persoonsgegevens te vernietigen.
 • Als CasinoNed je gegevens niet meer nodig heeft.
 • Je toestemming hebt gegeven om gegevens op te slaan, maar deze intrekt.
 • Je bezwaar maakt tegen enige vorm van gegevensverwerking en opslag.
 • Bij onrechtmatig verkregen en verwerkte persoonsgegevens.
 • Overschrijding van de wettelijke bewaartermijn.
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je meent in je recht geschonden te zijn.
 • Je kunt bezwaar aantekenen als je van mening bent, dat je persoonsgegevens onterecht opgeslagen zijn.

Verzoeken met betrekking tot bovenstaande rechten kun je versturen via het online contactformulier van de site. Let wel! Het gaat in deze niet om absolute rechten. Het kan best voorkomen dat CasinoNed niet kan ingaan op bepaalde verzoeken. Je zult dan een gemotiveerde schrijven ontvangen waarom je verzoek niet gehonoreerd kan worden.

Wijzigingen

CasinoNed behoudt zich het recht om het privacybeleid op elk moment, indien dat nodig is, te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden ook hier bekendgemaakt.

Heeft deze pagina je geholpen?

0 van 1 lezers denken dat deze pagina nuttig was

Spin the wheel!

Try again
Try again
T-shirt
Free spins
Try again
T-shirt
Try again
Try again

Spin the wheel, to win prize!

Information about the bonus will be sent to your e-mail